OZ Felinoterapia

 

Doposiaľ sme uskutočnili viac ako 4.200 hodín (t.j. cca 9.000 individuálnych aktivít) felinoterapie, a to najmä pre deti s poruchami autistického spektra, ale aj iným znevýhodnením, ako napr. Downov syndróm, detská obrna, apod.. Experimentálne sme preukázali pozitívne účinky felinoterapie: 

• zlepšenie psychického stavu znížením úzkosti, strachu, či agresivity, 

• predchádzanie a zmierňovanie depresie a panických stavov (najmä u osôb s poruchami autistického spektra), 

• navodenie pocitov uvoľnenia a šťastia pozitívnymi emocionálnymi zážitkami, 

• zlepšenie kognitívnych funkcií, pozornosti a komunikácie, 

• motivácia pre učenie a zvládania rutinných činností, 

• relaxácia, fyzická rehabilitácia, rozvoj motoriky a zmierňovanie fyzických obtiaží. 

 

Ciele a zámery OZ Felinoterapia sú: 

a) Ochrana a podpora zdravia, a poskytovanie sociálnej pomoci osobám so znevýhodnením, najmä deťom a seniorom, prostredníctvom aktivít felinoterapie, 

b) Chov, výber, tréning a príprava felinoterapeutických mačiek, podpora pri ich umiestňovaní a adaptácii do domácnosti klienta, alebo do zariadenia pre klientov s následnou supervíziou, 

c) Rozvoj felinoterapie formou podpory vzdelávania, osvetovou činnosťou a zvyšovaním povedomia, poskytovaním poradenstva, 

d) Vývoj a vypracovanie štandardov a metodík felinoterapie pre posudzovanie vlôh a predpokladov zvieraťa a súhry felinoterapeutického tímu (handler + zviera).


Kontakt

OZ Felinoterapia

+421 903 304 384Novinky

11.05.2020 00:00

Felinoterapia v relácii Inkognito

Ďakujeme za skvelú príležitosť predstaviť...

Celý článok

—————

15.11.2019 00:00

Článok v časopise Pes a Mačka: Moja cesta felinoterapie

Ďakujeme pani Csókovej z časopisu Pes a mačka za...

Celý článok

—————